RIADITEĽKA/RIADITEĽ ŠKOLY

Prihlasovací formulár

Škola s nemeckým jazykovým diplomom, Škola nemeckej menšiny, iná škola

PaniPán

Prihlasujem sa na nasledovný program:

Pondelok 2.7.:

Konferencia škôl s nemeckým jazykovým diplomom (len pre vedenie z týchto škôl, termín: 2.7. 11:00-16:15 inkl. 60 min. obedová prestávka)

Burza kontaktov:
Prihlasujem sa na burzu kontaktov (bližšie informácie k tejto udalosti nájdete v texte O kongrese - Všeobecné informácie)

Utorok 3.7.:

Konferencia škôl nemeckej menšiny (len pre vedenie tejto školy, termín: 3.7. 11:00 – 13:30)

Súhlasím so spracúvaním mnou hore uvedených osobných údajov na administratívne účely podujatia "Kongres nemeckého jazyka 2018". Beriem na vedomie Informácie o ochrane osobných údajov a akceptujem ich týmto v plnom rozsahu.
V prípade, že prihlasujem tretiu osobu na toto podujatie, týmto vyhlasujem, že z jej poverenia som oprávnený na jej prihlásenie a na vyjadrenie zodpovedajúceho súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. *

* polia označené hviezdičkou sú povinné