O KONGRESE

Deutschkongress je zameraný na podporu nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Keďže znalosť cudzích jazykov je dôležitá v hospodárskom, vedeckom aj kultúrnom kontexte, považujeme udržanie možnosti učiť sa dva cudzie jazyky v našich školách za nevyhnutnú. Deutschkongress 2018 sa koná aj na základe prieskumu SNOPK a Advantage Austria z roku 2017, z ktorého vyplýva akútny nedostatok zamestnancov hovoriacich po nemecky.

Cieľom Kongresu je vytvorenie siete inštitúcií a partnerov, ktorí sa v rámci slovenského vzdelávacieho systému zasadzujú za podporu nemeckého jazyka. Všetky inštitúcie majú tak možnosť predstaviť doterajšiu spoluprácu so školami, resp. firmami a nadviazať nové kontakty pre spoluprácu v budúcnosti. Srdečne sú pozvaní germanisti, vedenia škôl, učitelia, zástupcovia firiem a všetci, ktorí sa zaujímajú o nemecký jazyk.

 

Program kongresu tvoria:

– konferencia SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska,

– konferencia vedení škôl s nemeckým jazykovým diplomom (DSD) na Slovensku,

– konferencia škôl nemeckej jazykovej menšiny (Karpatendeutscher Verein)

– didakticko-metodické odborné workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka,

– odborné a vedecké prednášky,

– pódiové diskusie so zástupcami školstva a hospodárskej sféry,

– odborné diskusie a výmena kontaktov.

 

Organizátormi Kongresu nemeckého jazyka sú:

SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

Nemecké veľvyslanectvo Bratislava

Goethe-Institut Bratislava

Katolícka univerzita Ružomberok

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)

 

Záštitu nad Kongresom nemeckého jazyka prevzali:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Štátny pedagogický ústav

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku

Veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku

Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku

 

Všeobecné informácie o kongrese:

Účasť:

Na workshopoch sa môžu zúčastniť všetci učitelia nemčiny na Slovensku. Vedecká konferencia SUNG hostí germanistov z medzinárodnej vedeckej sféry. Na konferencii/seminári škôl PASCH a/alebo DSD sa môžu zúčastniť len riaditelia a učitelia z týchto škôl, takisto ako na konferencii KDV.    

Ubytovanie:

Náklady za ubytovanie pre učiteľov a riaditeľov škôl preberajú organizátori kongresu. Vyhradzujú si súčasne právo týmto účastníkom prideliť formu ubytovania podľa dostupných kapacít.

Účastníci vedeckej konferencie SUNG si hradia ubytovanie sami. Úrovne ubytovania sa delia na vyššiu úroveň (hotel, penzión) a štandard (študentský internát, ubytovanie v izbe po jednom). Informáciu, o ktorú úroveń ubytovania máte záujem, nám prosím napíšte do poznámky k prihlasovaciemu formuláru na vedeckú konferenciu.

Kongresový veľtrh:

V rámci kongresového veľtrhu majú šancu firmy, školy, univerzity a iné inštitúcie prezentovať úspešné projekty, katedry, študijné programy, učebné portály a pod. vo forme výstavného stánku alebo/a vo forme prezentácie (10-15 minút). Pre bližšie informácie, ako aj prihlásenie na kongresový veľtrh, napíšte nám na info@deutschkongress.sk a uveďte základné informácie o svojej inštitúcii – meno, sídlo, predmet/dôvod prezentácie.

Burza kontaktov: 

Burza kontaktov je podujatie, na ktoré pozývame firmy pôsobiace na Slovensku. Zástupcovia škôl a univerzít sa na burzu môžu prihlásiť cez prihlasovací formulár a predstaviť seba a svoju školu/univerzitu. V priebehu stretnutia (10-15 minút) budú mať obidve zúčastnené strany/inštitúcie možnosť porozprávať sa o prípadnej spolupráci, resp. o pripravovaných projektoch. Ide tak o jedinečnú možnosť pre obidvoch účastníkov burzy nadviazať kontakt a začať úspešnú spoluprácu.

 

Kongres v médiách:

A. Merkelová na tlačovej konferencii: „Wir freuen uns auch darüber, dass die deutsche Sprache eine gute Reputation in der Slowakei hat und dass das Bildungsministerium den Deutschlandkongress veranstaltet. Das ist ein sehr gutes Signal.

Pressburger Zeitung

V  prípade otázok nás kontaktujte na adrese info@deutschkongress.sk alebo na telefónnom čísle +421-944-934384.